Voorlichting & diagnostiek

Forensisch Maatwerk levert voorlichtingsrapportages en psychologisch/psychiatrisch onderzoek in strafzaken of andere kwesties waarin voorlichting en/of risicotaxatie wenselijk is.

De voorlichtingsrapportages, ook wel particuliere reclasseringsrapportage of particulier reclasseringsadvies genoemd, worden door een deskundig en onafhankelijk rapporteur opgesteld.

Iedereen kan bij ons een voorlichtingsrapportage of gedragsdeskundig onderzoek aanvragen. Het maakt dus niet uit of dat nu cliënt zelf is, een advocaat, de reclassering, het OM/ZM, het gevangeniswezen et cetera. Onze rapportages kunnen snel geleverd worden.

Het doel van de voorlichtingsrapportages is om voorlichting te geven over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte/veroordeelde/cliënt. Op basis van deze omstandigheden wordt naar een advies toegewerkt. Daarbij wordt gekeken naar risico`s, beschermende factoren, de kans op herhaling en hoe deze kans verkleind kan worden. Ons onafhankelijk psychologisch en psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren NRGD geregistreerde deskundigen.

Vanaf heden rapporteren wij ook binnen het asiel- en vreemdelingenrecht, neem contact op voor meer informatie.

Onafhankelijkheid · Neutraliteit · Vertrouwelijkheid

Training in het forensisch circuit

Het werken met- of binnen strafrechtelijk kader vraagt specifieke competenties en kennis. Forensisch Maatwerk wordt regelmatig gevraagd om training of voorlichting te geven, onder andere als:

  • een zorginstelling forensische cliënten mag gaan bedienen
  • een instantie algemene informatie wenst over het werken met justitiabelen
  • er behoefte is aan meer informatie of training op het gebied van herstelrecht

Het aanbod en plan van aanpak is van verschillende factoren afhankelijk en blijft derhalve maatwerk, neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.