Hulp bij een oplossing

Kosten

Er wordt door ons een vast all-in bedrag gerekend voor een uitgebreid voorlichtingsrapport met alle daarvoor noodzakelijke handelingen en activiteiten zoals genoemd onder Werkwijze & Voorwaarden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hier van af te wijken.

Een voorlichtingsrapportage kost ongeacht de reistijd/verblijfplaats van cliënt, ongeacht de verdenking of omvang van de zaak, hetzelfde bedrag. Wij wensen gelijkheid na te streven en iedere cliënt/opdrachtgever dezelfde mate van onderzoek en kwaliteit te bieden. Het maatwerk dat wij vervolgens leveren zit hem in het contact met cliënt en de inhoud van het onderzoek. Om elke schijn van afhankelijkheid gedurende het rapportageproces te voorkomen wordt betaling vooraf verzocht.

Neem contact met ons op voor de actuele kosten van een uitgebreide voorlichtingsrapportage en eventueel aanvullende gedragskundige consultatie of diagnostiek.

Vergoeding

Binnen het strafrecht (art. 591 Sv) bestaat de mogelijkheid de kosten voor een voorlichtingsrapportage die door cliënt zelf bekostigd is, te verhalen op de Staat.

Ten onrechte bestaat vaak het idee dat vrijspraak of intrekking van de dagvaarding noodzakelijk is.

De belangrijkste vereiste is dat de zelf bekostigde voorlichtingsrapportage het `belang van het onderzoek gediend heeft`. Een breed begrip maar als bijvoorbeeld de rapportage nadrukkelijk gebruikt is om bijzondere voorwaarden op te baseren kan dat uw kansen vergroten. Ander voorbeeld is dat de reguliere reclassering niet, of niet tijdig, een rapportage kon uitbrengen en er vervolgens contact is gezocht met een private reclasseerder. Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op.