Hulp bij een oplossing

Kosten

Er wordt door ons een vast all-in bedrag gerekend voor een uitgebreid voorlichtingsrapport met alle daarvoor noodzakelijke handelingen en activiteiten zoals genoemd onder Werkwijze & Voorwaarden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hier van af te wijken.

Een voorlichtingsrapportage kost ongeacht de reistijd/verblijfplaats van cliënt, ongeacht de verdenking of omvang van de zaak, hetzelfde bedrag. Wij wensen gelijkheid na te streven en iedere cliënt/opdrachtgever dezelfde mate van onderzoek en kwaliteit te bieden. Het maatwerk dat wij leveren zit hem in het contact met cliënt en de inhoud van het onderzoek. Om elke schijn van afhankelijkheid gedurende het rapportageproces te voorkomen wordt betaling vooraf verzocht.

Neem contact met ons op voor de actuele kosten van een uitgebreide voorlichtingsrapportage.

De kosten voor onderzoek door een psycholoog of psychiater zijn afhankelijk van de vraagstelling en opdracht die gegeven wordt. Immers een IQ onderzoek kost minder tijd dan een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Als de vraagstelling en opdracht duidelijk zijn, wordt een offerte uitgebracht zodat vooraf exact duidelijk is wat de kosten zullen worden.

Vergoeding door de Staat

Binnen het strafrecht (art. 529 SV) bestaat de mogelijkheid de kosten voor een voorlichtingsrapportage of gedragsdeskundig onderzoek, welke door cliënt zelf bekostigd is, te verhalen op de Staat. Ten onrechte bestaat vaak het idee dat vrijspraak, sepot of intrekking van de dagvaarding noodzakelijk is.

De belangrijkste vereiste is dat de zelf bekostigde rapportage het `belang van het onderzoek gediend heeft`. Een breed begrip maar als de rapportage nadrukkelijk gebruikt is om bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden op te baseren kan dat uw kansen vergroten.

Als u daarnaast de noodzaak kan aantonen van het inschakelen van particuliere reclassering, helpt dat zeker mee. Dat kan zo zijn als de reguliere reclassering niet, of niet tijdig, een rapportage kon uitbrengen en er vervolgens contact is gezocht met private reclasseerders.

Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op.