Ontstaan

Forensisch Maatwerk wordt veelal gezien als zogeheten particuliere reclassering en is ontwikkeld en opgezet door Vincent Borninkhof. Vincent werkte 12,5 jaar bij de reclassering waar hij ervaren raakte met onder andere:

  • Werkstraffen
  • Reclasseringstoezichten
  • Diagnose en Advies
  • ZSM werkzaamheden
  • PI werkzaamheden
  • Veiligheidshuizen
  • TBS, ASR, ISD en HG

Naar schatting schreef Vincent honderden rapportages; tijdens de vroeghulp, ten behoeve van de rechtszitting maar ook ten behoeve van re-integratie of bijvoorbeeld voorwaardelijke invrijheidstelling.

In 2016 startte hij Forensisch Maatwerk en sindsdien worden zij regelmatig ingezet door de reclassering als de werkdruk aldaar oploopt of bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsvervanging, hoog ziekteverzuim et cetera. Daarnaast bedient Forensisch Maatwerk de advocatuur op het moment dat cliënten niet, of niet tijdig, een regulier reclasseringsadvies kunnen krijgen. Dit zelfde geldt voor gedragsdeskundig onderzoek; als een cliënt of verwijzer niet terecht kan binnen het reguliere circuit, kan bij ons een particulier psychologisch of psychiatrisch onderzoek aangevraagd worden. Wij vragen nieuwe cliënten altijd waarom zij zich niet gewoon tot de reclassering of het NIFP richten en verwijzen tevens zo snel als mogelijk weer terug naar het reguliere circuit.

Forensisch Maatwerk bestaat uit een professioneel en stabiel netwerk aan particuliere reclasseerders en NRGD geregistreerde (gedrags)deskundigen. Tevens maakt Forensisch Maatwerk onderdeel uit van de verwijsvoorziening van Anker & Anker Strafrechtadvocaten.