Ontstaan

Forensisch Maatwerk is opgericht door Vincent Borninkhof uit Zutphen. Vincent werkte 12,5 jaar bij de reclassering waar hij zeer ervaren raakte met onder andere:

  • Werkstraffen
  • Reclasseringstoezichten
  • Diagnose en Advies
  • ZSM werkzaamheden
  • PI werkzaamheden
  • Veiligheidshuizen
  • TBS, ASR, ISD, HG et cetera

Naar schatting  schreef Vincent honderden rapportages; tijdens de vroeghulp, ten behoeve van de rechtszitting maar ook ten behoeve van re-integratie of bijvoorbeeld voorwaardelijke invrijheidstelling.

In 2016 startte hij succesvol een mediationpraktijk, onder andere in strafzaken, die op enig moment zodanig groeide dat hij halverwege 2018 ontslag nam bij de reclassering om zich meer op zijn mediationpraktijk te kunnen richten.

In deze zelfde periode startte hij Forensisch Maatwerk en laat hij zich op zzp-basis inhuren door de reclassering als de werkdruk aldaar oploopt of men met complexe kwesties te kampen heeft. Daarnaast werkt hij tevens voor de advocatuur bijvoorbeeld als cliënten niet, of niet tijdig, een regulier reclasseringsadvies kunnen krijgen. Nevenfuncties die verricht worden zijn onder andere een bestuursfunctie bij de Vereniging Mediators in Strafzaken en docent bij de Bijzonder Strafrecht Academie.

Forensisch Maatwerk bestaat inmiddels uit een professioneel en stabiel netwerk aan particuliere reclasseerders en andere (juridische) experts  en (gedrag)deskundigen. Tevens maakt Forensisch Maatwerk onderdeel uit van de verwijsvoorziening van Anker & Anker Strafrechtadvocaten.