Veelgestelde vragen

Mijn VOG aanvraag wordt/is afgewezen, kan Forensisch Maatwerk mij nog helpen?

Forensisch Maatwerk kan onderzoek doen naar uw persoonlijke omstandigheden en de kans op recidive. Als de conclusies vervolgens gunstig zijn, in het licht van een VOG aanvraag, kan het zeker in uw voordeel werken om de rapportage in te sturen naar Justis. Zo kan de beoordelaar van Justis, bij de beoordeling van uw VOG aanvraag, rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en onze conclusies. Wij hebben hier positieve ervaringen mee.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Als ik ongewenst verklaard ben door de IND, kan een voorlichtingsrapportage van Forensisch Maatwerk mij helpen bij het maken van bewaar of het verzoeken om opheffing?

Dat kan. Forensisch Maatwerk kan de IND en de (bestuurs)rechter voorlichten over uw persoonlijke omstandigheden en (gevalideerde) risicotaxaties uitvoeren. Immers u wordt doorgaans ongewenst verklaard als u een bedreiging zou vormen voor de Nederlandse samenleving. U kan door Forensisch Maatwerk laten onderzoeken in hoeverre daar daadwerkelijk sprake van is en uw advocaat de conclusies in laten brengen.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Ik wil een gratieverzoek indienen, in hoeverre kan een voorlichtingsrapportage van Forensisch Maatwerk daarbij helpend zijn?

Ook bij de beoordeling van een gratieverzoek kan het zeer helpend zijn als men rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden en de conclusies van een onafhankelijke partij. Voorlichtingsrapportages van Forensisch Maatwerk zijn hier uitermate geschikt voor.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Ik wil graag snel vrijkomen met een enkelbandje (elektronische controle) kunnen jullie dit realiseren?

Forensisch Maatwerk kan onderzoek doen naar uw persoonlijke omstandigheden en vooronderzoek doen naar de specifieke mogelijkheid van elektronische controle. Voor de concretisering en uitvoering verwijst zij naar Reclassering Nederland aangezien dit een exclusief product is van Reclassering Nederland.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Kan Forensisch Maatwerk adviseren over (de uitvoerbaarheid van) reclasseringstoezicht en/of andere bijzondere voorwaarden?

Jazeker, bij Forensisch Maatwerk werken uitsluitend zeer ervaren (oud) reclasseringswerkers en andere deskundigen op het gebied van strafrecht. Zij weten precies wat zij adviseren en welke plannen wel of niet uitvoerbaar zijn. Overigens zijn rechters en officieren bekwaam en professioneel en kunnen dit op basis van een gefundeerd plan van aanpak eigenhandig beoordelen.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

In hoeverre is Forensisch Maatwerk een concurrent van de reguliere reclassering, de 3RO?

Forensisch Maatwerk is geen concurrent van de reclassering. Wij schrijven voornamelijk rapportages voor cliënten en verwijzers die (tijdelijk) niet binnen het reguliere circuit terecht kunnen of willen. Wij verwijzen zo snel als mogelijk weer terug naar de reclassering en/of het NIFP.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Ik wil graag strafvermindering, kunnen jullie daar bij helpen?

Forensisch Maatwerk doet onafhankelijk en objectief onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden en geeft adviezen gericht op herstel en het terugdringen van de kans op recidive. Wij geven op voorhand geen enkele garantie. In bepaalde gevallen kunnen onze conclusies uiteraard bijdragen aan uw positie in een strafzaak en/of de gevolgen van uw strafzaak op uw persoonlijke situatie.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.

Neemt men jullie rapportages en adviezen wel serieus aangezien jullie geen onderdeel zijn van de reguliere reclassering?

Jazeker. Forensisch Maatwerk rapporteert voornamelijk in zaken waarbij cliënten of verwijzers niet terecht kunnen of willen bij de reguliere reclassering. Het wordt doorgaans gewaardeerd wanneer er alsnog door Forensisch Maatwerk gerapporteerd en voorgelicht wordt. Daarnaast beschikken wij over rapporteurs die jarenlang ervaring hebben opgedaan binnen de reclassering en derhalve kwalitatief bovengemiddeld goede rapportages leveren. Er is verschillende jurisprudentie waarin naar Forensisch Maatwerk verwezen wordt en onze plannen van aanpak over worden genomen. Onze ervaring is derhalve dat onze rapporten en adviezen zeker serieus genomen worden. Dit is tevens een proces waar constant aandacht voor is en aan gewerkt wordt.

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp. Vul ons contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk. U kunt ons ook direct bellen op 085 620 70 85.