Forensisch rapporteurs

De voorlichtingsrapportages van Forensisch Maatwerk worden geschreven door onafhankelijke en deskundige rapporteurs die ruime ervaring hebben met het schrijven van reclasseringsadviezen en voorlichtingsrapportages binnen het forensisch werkveld.

Onze rapporteurs zijn immers minimaal 10 jaren werkzaam geweest bij de reclassering, of zijn hier nog steeds werkzaam. Daarnaast hebben zij ervaring opgedaan binnen andere strafrecht gerelateerde werkgebieden en hebben zij zich gespecialiseerd in het rapporteren en adviseren aan Rechtbank, Openbaar Ministerie, ZSM en het Gevangeniswezen. Naar schatting schreef iedere rapporteur reeds honderden rapportages in het kader van zittingen voor onder andere de Rechter-Commissaris, de Politierechter, de Meervoudige Kamer, het Gerechtshof et cetera.

Onze rapporteurs en de kwaliteit van onze voorlichtingsrapportages vormen samen ons visitekaartje. Om deze reden werken wij uitsluitend met bekwame en klantvriendelijke rapporteurs die in staat zijn gedegen onderzoek te doen en het verhaal van cliënt waardig uiteen te zetten.

Het team van Forensisch Maatwerk wordt ondersteund door een externe supervisor die binnen de reclassering jarenlang ervaring heeft opgedaan in het beoordelen van- en feedback geven op voorlichtingsrapportages. Zij richt zich voornamelijk op het inhoudelijke aspect van het particuliere reclasseringsadvies en ondersteunt onze rapporteurs bij het zo objectief en volledig mogelijk weergeven van de conclusies van ons onderzoek. De rapporteurs krijgen periodiek aanvullende scholing over de nieuwste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van criminaliteit, risicotaxatie instrumenten en het terugdringen van recidive.

Samengevat kan gesteld worden dat het team van Forensisch Maatwerk zorgvuldig geselecteerd en gebouwd is op basis van deskundigheid, klantvriendelijkheid en professionaliteit.
Contact aanvragen